Mindfulness

At forholde sig til tilværelsen

 

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness er en forholdemåde, som kan lede til en tilstand af flow.

Det er en bevidst opmærksomhed, en tilstedeværelse i NU’et. Mindfulness handler om en intention om nærvær. Nærvær er svær at forcere, så nærværet tager den tid, nærvær tager. MindFULNESS betyder at sindet er fyldt med nærvær, væren og kærlighed.

Mindfulness kunne med rette også hedde MindEMPTYNESS. At tømme sindet. Det betyder ikke, at vi kan tømme sindet for alle tanker og overbevisninger, men at det perspektiv, vi selv lægger ind over vores tænker og overbevisninger, kan ændres fra at være dømmende og bedømmende til at være iagttagende og observerende.

Altså kan vi lære blot at VÆRE med vores tanker, uden at skulle GØRE noget ved dem. Blot observere og være nysgerrige. At anerkende, at vi har alle de tanker, vi har. Og måske i sidste ende acceptere og tilgive. Men det er en helt anden snak.

 

At vælge et perspektiv

 

Det perspektiv, det syn eller det filter du lægger ned over dine tanker og overbevisninger, kan du i virkeligheden selv vælge. Det er et VALG. Et frit valg. Du bestemmer selv. I hvert fald når du får indsigt i, hvorfor du hidtil har valgt, som du har.

Ofte er det perspektiv, vi blindt har benyttet os af, et produkt af den måde, vi er opdraget på. Så hvis du fornemmer eller mærker, at det perspektiv, du ubevidst har valgt, ikke rigtig gør noget godt for dig, så bliv ved den observation for en stund.

Måske føler du dig lidt mellemtilfreds, måske ikke helt i overensstemmelse med den person, du i virkeligheden gerne ville være.

Men du har valgt dit perspektiv af en grund. Du har valgt din strategi af en grund. Du tog dit valg, dengang du havde brug for kærlighed og omsorg fra dine forældre. Da du ikke selv kunne overleve, hvis ikke du opnåede den nødvendige omsorg.

Alle forældre varetager deres forældreskab, så godt de kan. Det ved vi. Alle gør det så godt de kan, med de ressourcer de har.

Nogen gange er det bare ikke helt hensigtsmæssige ting, forældre siger og gør. Så måske skulle du som barn være på en bestemt måde for at opnå kærligheden fra dine forældre. Du lavede din egen strategi og opnåede det, du gerne ville. Kærlighed og omsorg.

Altså opfandt du en bestemt måde at være på. Måske tilpassede du dig, blev kontrollant eller præstationsfreak.

Den overlevelsesstrategi, vi opfinder som børn, tager vi ubevidst med os ind i voksenlivet. Men her er den ikke længere hensigtsmæssig. Vi kan sagtens klare os selv som voksne. Vi behøver ikke længere vore strategi for at overleve.

Så hvis du fornemmer, at dit syn på verden, på andre mennesker og på dig selv ikke helt fungerer for dig og måske spænder ben for dig, så kig engang på, hvilken overlevelsesstrategi du ubevidst benytter dig af.

Måske er det den ubevidste strategi, som farver dit perspektiv.

Så du kan nu vælge et nyt perspektiv og leve dit liv efter det.

En ny måde at se verden på, kan bygges på: De 7 Mindfulness-Principper.

 

 

 

De 7 Mindfulness-Principper

Du kan vælge et nyt perspektiv på tilværelsen ved at undersøge og praktisere De 7 Grundholdninger og kombinere dem med venlighed.

Med venlighed over for dig selv – forsøge ikke at dømme dig selv – prøve at undersøge disse 7 måder at forholde sig til verden, andre mennesker og dig selv på:

Begynderens sind – åbenhed

Accept

Tillid

Tålmodighed

Give slip

Ikke-stræben

Ikke-dømmen